Skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 

i Wychowanków Szkół Siennickich, 

wybrany na XVII Zjeździe 

w dniu 11 czerwca 2016 r.

                                          

Prezes Zarządu    - Jerzy Smoliński

Zastępcy              - Zdzisław  Jałocha

                            - Irena  Łukaszewska

Sekretarz             - Krystyna  Zawadka

Skarbnik              - Edwarda  Rutkowska

Członkowie :        - Tadeusz  Gnoiński

                             - Anna  Jackowska

                            - Andrzej  Jaworski      

                            - Stanisław  Kaczmarek         

                            - Roman  Kisieliński

                            - Stanisław  Majszyk

                            - Zbigniew  Piłatkowski

                            - Monika  Pszkit     

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:    - Ryszard  Reszczyk

Członkowie           - Teresa  Małysz

                             - Jarosław  Gujski

                             - Irena Kondracka