Laura –  2008 r.

 

Od 2003 roku powiat miński nagradza swoich wybitnych mieszkańców, którzy dokonali czegoś szczególnego 
i zostali dostrzeżeni za swe osiągnięcia. W kategorii zasłużonych w działalności społecznej na rzecz "małej ojczyzny" Laurę 2008 zdobyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. 

Nagrodę z rąk starosty Antoniego Tarczyńskiego w imieniu stowarzyszenia odebrali dnia 3 maja 2009 r. Pan Prezes Jerzy Smoliński w towarzystwie Pani Ireny Łukaszewskiej. 

 

Sienniczanie uczcili swą nagrodę słodkim tortem i lampką szampana na spotkaniu  9 maja 2009 r. w Zespole Szkół w Siennicy.