Kontakt                                                                 

Adres: 05–332 Siennica ul. Mińska 38 w siedzibie Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. 

Telefon: (025) 757-22-24 

Konto bankowe: PKO BP SA "Wspólny cel", Nr 58 10204476 0000 890200794990 

NIP: 822-19-06-832