Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół  Siennickich     

Aktualności


Historia i współczesność Stowarzyszenia

Nowe wydawnictwa 

"Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły"

"Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości"

Hej koledzy, czas przemija. 150 lat historii siennickiej szkoły.

Okładka

strony 1-37

strony 38-83

strony 84-113

strony 114-144

Tradycja i dzień dzisiejszy

Myśl pedagogiczna...

Godzina Demokracji

145 lat Szkół Siennickich

143 lata siennickiej oświaty "Szkoła z dorobkiem"

Zbiory Muzeum Siennickich Szkół.

Izba Pamiątek Siennickich Szkół w roku szk. 2009/10 r.

Laura 2008

Ankieta

Wydawnictwa na temat szkoły, nauczycieli i absolwentów.

Z historii dwóch pierwszych zjazdów absolwentów

Wiersz napisany przez prof.Stanisława Gnoińskiego zadedykowany Szkolnemu Kołu LOP z okazji sadzenia dębów 1000-lecia.

XIV Zjazd Absolwentów Szkół  Siennickich 

Galeria zdjęć z XIV Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich

XV Zjazd Absolwentów Szkół  Siennickich  - Powrót do źródeł

Galeria zdjęć z XV Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich

Galeria zdjęć z XVI Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich

Artykuł o Siennicy i o zjeździe, które ukazały się w prasie.
"Zielony Sztandar" nr 19
"Zielony Sztandar" nr 25 


   

 

 

 

 

 

 

szablony stron