Izba  Pamiątek  Siennickich Szkół w roku szk. 2009/10 r.

Izba Pamiątek Siennickich Szkół jest wyjątkowym, niepowtarzalnym muzeum oświatowo-folklorystycznym, jednym z najbogatszych w tego typu zbiory na Mazowszu. Tworzą go setki unikatowych eksponatów z zakresu lokalnej historii, siennickich tradycji kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość, a także kultury materialnej regionu. Oprócz oryginalnych dokumentów i pamiątek istnieje dział bibliofilski, który stanowią dawne podręczniki i encyklopedie, a także duży zbiór pamiętników i wspomnień nauczycieli, wychowanków i ludzi związanych z siennicką uczelnią. 

Izba Pamiątek Siennickich Szkół otwarta jest dla zwiedzających we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1500 
oraz w innych terminach uzgodnionych indywidualnie.

Telefony:

Sekretariat szkoły: 025 757 22 24

Kustosz muzeum: 504 446 513